Panel uživatele

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu:
N.TIES CLASSIC s.r.o.
Brněnská 700
500 06 Hradec Králové
IČO: 25925733
DIČ: CZ25925733
BÚ: 251092464/0300 - pro bezhotovostní úhrady

1. DOPRAVNÉ A DODACÍ LHŮTY

Dopravné

Přepravní služba PPL - do zaměstnání, platba předem 77,- Doručení následující pracovní den po odeslání zásilky bez telefonického avíza přepravce. Osobní doručení do zaměstnání v časovém rozmezí od 08:00 do 18:00. V objednávkovém formuláři uveďte název firmy a adresu vašeho zaměstnání. Bankovní spojení pro platbu předem: 251092464 / 0300. Zboží Vám odešleme ihned po přijetí platby.

Přepravní služba PPL - do zaměstnání, platba dobírkou 98,- Doručení následující pracovní den po odeslání zásilky bez telefonického avíza přepravce. Osobní doručení do zaměstnání v časovém rozmezí od 08:00 do 18:00. V objednávkovém formuláři uveďte název firmy a adresu vašeho zaměstnání.

Přepravní služba PPL – na soukromou adresu, platba předem 103,- Doručení následující pracovní den po odeslání zásilky s telefonickým avízem přepravce, během kterého můžete specifikovat přesný čas kdy si přejete zásilku osobně doručit na Vámi uvedenou adresu v časovém rozmezí od 08:00 do 18:00. V objednávkovém formuláři nevyplňujte řádek Firma. Bankovní spojení pro platbu předem: 251092464 / 0300. Zboží Vám odešleme ihned po přijetí platby.

Přepravní služba PPL – na soukromou adresu, platba dobírkou 124,- Doručení následující pracovní den po odeslání zásilky s telefonickým avízem přepravce, během kterého můžete specifikovat přesný čas kdy si přejete zásilku osobně doručit na Vámi uvedenou adresu v časovém rozmezí od 08:00 do 18:00. V objednávkovém formuláři nevyplňujte řádek Firma.

Přepravní služba PPL – Slovensko, platba předem 350,- Doručení následující pracovní den po odeslání zásilky. Zboží Vám odešleme ihned po přijetí platby.

Osobní odběr - 0,00,- Zboží je obvykle připraveno k odběru následující pracovní den po odeslání objednávky a to v sídle společnosti. Jakmile je zboží připraveno, budeme Vás telefonicky kontaktovat.

Dodací lhůty

Zboží Vám doručíme nejpozději do 4 pracovních dnů v závislosti na aktuálním stavu zásob a vytíženosti výrobních kapacit. Nejčastěji je zboží odesláno následující pracovní den po přijetí objednávky.
V případě vašeho požadavku o rychlé doručení ke konkrétnímu datu, např. při příležitosti návštěvy společenské akce, či objednání dárku k narozeninám a pod., připojte tento svůj požadavek formou poznámky k objednávce.

2. VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Výměna zboží

V případě nutnosti Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme do 20 dnů od koupě za např. jiný odstín ve stejné cenové hladině. Pro tento případ je Vám k dispozici infolinka 602 442 641, kde Vám rádi podáme potřebné informace.

Zboží nám zašlete s kopií dokladu o zaplacení formou doporučeného balíku na adresu N.TIES CLASSIC s.r.o., Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové.

Za nepoužité a nepoškozené zboží v původním obalu Vám zašleme zboží nové, dle Vašich požadavků.

Náklady na poštovné spojené s odesláním balíku do naší firmy hradí zákazník. Náklady na poštovné spojené s odesláním nového zboží hradí naše společnost.

Možnost výměny se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku dle §1837, odst.d) Občanského zákoníku.

Vrácení zboží

Zboží zakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu www.kravaty-kosile.cz můžete vrátit do 20 dnů od jeho převzetí. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku dle §1837 Občanského zákoníku, odst.d): "Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu."

Zboží nám zašlete bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 dnů od odstoupení od smlouvy, formou doporučeného balíku na adresu N.TIES CLASSIC s.r.o., Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové.

Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejdříve však po obdržení vráceného zboží na naši adrese, Vám zašleme kupní částku bankovním převodem, dle Vámi zaslaných údajů. (V případě vrácení kupní částky formou složenky na zadanou adresu, náklady na poštovné hradí zákazník). Jestliže jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě vrácení použitého či poškozeného zboží a jeho obalu Vám bude z kupní částky odečtena cena za uvedení zboží a jeho obalu do původního stavu. Náklady na poštovné při vrácení zboží hradí zákazník. Náklady spojené s vrácením kupní částky hradí naše společnost.

Vrácení peněz a tedy i odstoupení od spotřebitelské smlouvy je podmíněno dodržením výše uvedeného postupu a všech výše uvedených podmínek.

V opačném případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy není možné a zboží bude odesláno na náklady příjemce zpět.

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruka a reklamace

Na veškeré zboží nabízené na našem internetovém obchodě www.kravaty-kosile.cz je poskytována kvalitativní záruka ve lhůtě 24 měsíců.

Nejpozději následující den po obdržení zásilky zkontrolujte její úplnost, po této lhůtě se zásilka považuje za kompletní a řádně dodanou. Pozdější reklamace úplnosti není možná.
V případě nesrovnalostí nás v této lhůtě kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@kravaty-kosile.cz. Vaši reklamaci prověříme a navrhneme řešení.

Případnou kvalitativní reklamaci zboží nám zašlete nejlépe s kopií dokladu o zaplacení a uvedením důvodu reklamace, formou doporučeného balíku na adresu N.TIES CLASSIC s.r.o., Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové.

V případě posouzení reklamace jako oprávněné, Vám obratem zašleme na naše náklady nové zboží. Pokud již nebude na skladě a nebude možné jej již ani vyrobit, bude Vám vrácena kupní cena.
V případě posouzení reklamace jako neoprávněné Vám bude zboží odesláno na náklady příjemce zpět.

Pokud si nebudete jisti oprávněností reklamace, je Vám k dispozici infolinka 602 442 641, kde Vám rádi podáme potřebné informace.

Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození vzniklé nevhodným užíváním výrobku, nedodržením způsobu čištění dle symbolů ošetřování a pod.
Reklamace se rovněž nevztahuje na poškození, či deformaci tvaru textilního zboží zaviněné čistírnou. V tomto případě se často jedná o neopravitelné poškození a je nutné požadovat náhradu škody ihned na místě u provozovatele čistírny.

Kupující je rovněž povinen prohlédnout zásilku bezprostředně při jejím doručení dopravcem. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je kupující oprávněn odmítnout převzetí a obratem informovat dodavatele, v případě převzetí poškozené zásilky pak zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2011 a platí na území České a Slovenské republiky.
Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákazník je povinen seznámit se s jeho zněním.
Nákupem zboží zákazník uzavírá s prodávajícím Spotřebitelskou smlouvu a potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz  

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost N.TIES CLASSIC, provozovatel internetového obchodu www.kravaty-kosile.cz, splňuje zákonem uloženou povinnost o oznámení zpracování osobní údajů Veřejnému registru o zpracování osobních údajů. V registru se nalézá pod registračním číslem: 00053412.

Společnost N.TIES CLASSIC, provozovatel internetového obchodu www.kravaty-kosile.cz, si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Společnost N.TIES CLASSIC prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost N.TIES CLASSIC disponuje potřebnými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Společnost N.TIES CLASSIC při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém, nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní uživatelé

Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Pro využití některých speciálních produktů, služeb, nebo pro účast v soutěžích může Společnost N.TIES CLASSIC požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu, nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.

Registrovaní uživatelé

Vzhledem k tomu, že společnost je vázána závazky vyplývajícími ze smluvních vztahů s jejími partnery, stejně jako s některými technickými omezeními vyplývajících z charakteru nabízených služeb a produktů, jsou nadstandardní služby a funkce na webových stánkách www.kravaty-kosile.cz jen registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky s výjimkou povinnosti respektovat obchodní podmínky společnosti a pravidla pro manipulaci s materiály chráněnými autorskými zákony. Registrovaný uživatel poskytuje společnosti také své osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, především své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a další doplňující údaje. Pro shromažďování a zpracování takových údajů vyžaduje zákon souhlas osoby, která tyto údaje o sobě poskytuje, proto je udělení tohoto souhlasu společnosti nevyhnutelnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona dává osoba společnosti bez omezení rozsahu, a to na dobu neurčitou. Souhlas může osoba kdykoliv odvolat. Společnost je v takovém případě povinna nakládat se všemi zpracovanými osobními údaji podle znění uvedeného zákona. Odvoláním souhlasu však ztrácíte přístup k nadstandardním službám. Souhlas uděluje osoba společnosti k obchodním a marketingovým účelům a to na neomezenou dobu.

Použití informací

Požadované informace obsahují kontaktní údaje (jméno, příjmení a dodací adresu) a demografické údaje (pohlaví, věk, pozice ve firmě). Kontaktní údaje jsou používány k zasílání nejnovějších materiálů a katalogů. Ostatní informace z registrace jsou používány na tvorbu personalizovaného obsahu a služeb na stránce. Společnost N.TIES CLASSIC také profiluje Vaše aktivity na stránce, z důvodu nastavení Vašeho osobního účtu a přizpůsobení služeb a nabídek Vašim požadavkům a zájmům.

Newsletter

Požádáním o zasílání newsletteru poskytujete Vaši e-mailovou adresu. Společnost N.TIES CLASSIC využije Vaši e-mailovou adresu výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách a speciálních výhodách.

E-mail

Společnost N.TIES CLASSIC neprodává ani neposkytuje seznam e-mailů třetím osobám. Společnost N.TIES CLASSIC Vám může poslat e-mailem oznámení o Vaší poslední objednávce nebo o jejich speciálních nabídkách a speciálních výhodách. Tyto informace budou odeslány na e-mail, který je uveden v registračním formuláři.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení